สดุดีความกล้าหาญ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรณคตของสมเด็จพระสุริโยทัยวีรสตรีของแผ่นดินไทย ตามพงศวดารได้บันทึกวีกรรมของท่านเอาไว้ว่า อันนี้อ่านเป็นความรู้นะครับ

พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ระบุว่า เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2090 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสด็จออกไปดูกำลังข้าศึกที่ภูเขาทอง พระสุริโยทัยพร้อมด้วยพระราชโอรสพระราชธิดารวม 4 พระองค์ตามเสด็จด้วย โดยพระองค์ทรงแต่งกายอย่างพระมหาอุปราช ทรงช้างพลายทรงสุริยกษัตริย์สูง 6 ศอก ครั้นยกกองทัพออกไปบริเวณทุ่งภูเขาทอง กองทัพอยุธยาปะทะกับกองทัพพระเจ้าแปร ซึ่งเป็นทัพหน้าของพม่า ช้างทรงของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเกิดเสียทีหันหลังหนีจากข้าศึก พระเจ้าแปรก็ทรงขับช้างไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิด พระสุริโยทัยทอดพระเนตรเห็นพระราชสวามีกำลังอยู่ในอันตรายจึงรีบขับช้างเข้าขวางพระเจ้าแปร ทำให้ทรงไม่สามารถติดตามต่อไปได้ พระเจ้าแปรจึงทำยุทธหัตถีกับพระสุริโยทัย เนื่องจากพระนางอยู่ในลักษณะเสียเปรียบ ช้างพระเจ้าแปรได้เสยช้างพระสุริโยทัย จนเท้าหน้าทั้งสองลอยพ้นพื้นดิน แล้วพระเจ้าแปรจึงฟันพระสุริโยทัยด้วยพระแสงของ้าวต้องพระอังสาขาดถึงราวพระถัน  ส่วนพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ ระบุว่ามีพระราชธิดาสิ้นพระชนม์บนคอช้างด้วย

สำหรับวันนี้ทางโรงเรียนเรา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยได้จัดงานเพื่อน้อมรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของท่าน คณะคุณครูทั้งครูเกษียณและยังไม่เกษียณพร้อมทั้งนักเรียนทุกคนได้ร่วมรำลึกแสดงความจงรักภักดีในความกล้าหาญของท่าน วันนี้ผมผู้ซึ่งเป็นครูน้อยก็ได้ร่วมงานด้วยโดยการเข้าไปนั่งในพิธีทางสงฆ์ฟังพระสวดมนต์ ตลอดการสวดมนต์ผมก็นั่งทำสมาธิทำจิตใจให้ผ่องใสเพื่อให้เกิดกุศลภายในใจ วันนี้ถึงแม้ว่าฝุ่นจะลงจัดมากแต่ทุกคนก็พร้อมใจกันร่วมงานจนเสร็จสิ้นครับ มีรูปลงให้ดูนิดหนึ่งครับลืมถ่ายรูปครับ เดี๋ยวอย่างไรจะเอารูปจากกล้องโรงเรียนลงให้ดูอีกทีครับ ถ่ายวิดีโอเอาไว้นิดหนึ่งเดี๋ยวลงให้ดูครับ งานนี้จัดขึ้นทุกปีครับผม และผมก็ร่วมงานทุกปีพิธีนี้ถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์สำหรับผมครับอย่างน้อยได้นั่งฟังพระสวดมนต์ในงานแค่นี้ก็รู้สึกถึงพลังแล้วครับ …..วันนี้มีเรื่องเล่าแค่นี้ครับเดี๋ยวกลับไปเปลี่ยนชุดก่อนวันนี้ครูแจ็คนัดตีวอลเลย์

175 Views