ครู เถื่อน Math-Department

วันนี้ทางฝากกะโน้น เขาฝากให้ครูทุกคนอัดวิดีโอว่าปีการศึกษานีัทำงานอะไรบ้าง ประกอบไปด้วย 4 ด้าน

1.ด้านการจัดการเรียนการสอน

2.ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

3. ด้านการพัฒนาตนเอง

4. งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย

ทั้งหมดทั้ง 4 ด้านนี้ให้ทำเป็นวิดีโอ ไม่เกิน 5 นาทีนะคับ จัดไปเลยครับห้านาทีไม่ยาก ก่อนอื่นต้องไปหารูปเถื่อนๆที่ครูเถื่อนอย่างผมถ่ายไว้ก่อน ก็ถ่ายไว้ไม่ค่อยเยอะ แต่ก็มีบ้างเผื่อต้องใช้ คัดเลือกรูปเสร็จ ทำเป็น power point เสร็จแล้วเริ่มทำเป็น วิดีโอเลย มีเพลงเป็นเสียง back ground เล็กน้อยเพื่อความน่าฟังมากยิ่งขึ้น เท่านี้แหละเอาง่ายๆ สบายๆ มากกว่านี้คิดไม่ออกแล้ว นี่แหละครับงานครูเถื่อน math – department ไปดูตัวอย่างวิดีโอกันเลยครับผม

505 Views