คัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ

งานวันนี้คือเป็นกรรมการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผมก็ได้สัมภาษณ์นักเรียนและได้คำถามเพื่อเป็นการทดสอบไหวพริบของนักเรียน นักเรียนคนนี้ใช้ได้เลยครับ การเรียน การพูด ความคิดไหวพริบนี้ถือว่าใช้ได้ ตอบคำถามได้โดยไม่กลัวหรือว่ารู้สึกกังวลกับคำถามเลย ถือว่าเป็นเด็กสมัยใหม่ที่มีความกล้าแสดงออก ความรู้ความสามารถใช้ได้ ผมก็ให้คะแนนไปพอสมควร พอที่จะผ่านเข้ามาเรียนได้เลย เพราะเขาก็เก่งใช่ได้ ขอให้โชคดีนะเด็กน้อย ที่เหลือก็คงต้องภาวนาให้กรรมการคนอื่นให้คะแนนเยอะๆ โชคดีเด็กน้อย….

649 Views