ร่วมงานบุญวันยานนาวา

ร่วมงานบุญวันยานนาวา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ในงานก็จะเป็นงานสวดมนต์ไหว้พระ ผมก็เข้าไปนั่งในห้องที่ทางวัดจัดไว้ให้ ซึ่งปกติงานแต่ละงานของวัดยานนาวาจะมีคนเยอะมาก แต่เนื่องจาก covid- 19 จึงทำให้มีการจำกัดคนเข้า และต้องนั่งแบบเว้นระยะห่างกัน เพื่อความปลอดภัย ผมก็เข้าไปร่วมงานฟังพระสวดมนต์ด้วย วิธีการเมื่อเข้าไปในวัดของผมเมื่อต้องไปฟังพระสวดมนต์ ผมจะนั่งทำสมาธิให้ใจสงบ หรือถ้าไม่สงบก็ขอให้สติอยู่กับตัวเสมอ ไม่เผลอ ไม่หลงอย่างไรสติอย่างสัตว์ทั่วไป นี่แหละครับสติ การมีสติทำให้เราเป็นมนุษย์ที่แตกต่างจากสัตว์ทั่วไป สติที่ว่องไว ทำให้เราไม่เผลอตัวทำผิด สติว่องไวสามารถฝึกฝนให้เกิดปัญญาได้ จงฝึกสติให้มีความสมบูรณ์แบบ มีสติ ขณะ เดิน ขณะพูด ขณะคิด ขณะหายใจ ทุกอริยาบทอย่าให้หลง จงมีสติกำกับไว้โดยธรรมชาติ อย่าเพ่ง อย่าฝืนให้เป็นธรรมชาติ ฝึกไว้แบบนี้แล้วจะดีเอง

หลังเสร็จงานหลวงพ่อวัดยานได้มอบหนังสือและพระเป็นที่ระลึกให้ไปอ่านเพื่อสติปัญญาที่เพิ่มพูนขึ้นไป

299 Views