แจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 2/64

แจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรีนยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 เทอม 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งแต่ละคนจะได้รับเงินคนละ 230 บาทเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ส่วนใหญ่นักเรียนจะนำเงินส่วนนี้ไปจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตเพราะว่า ในช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของการเรียนออนไลน์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค covid-19 และวันนี้ก็ได้แจกเงินนักเรียนไปจำนวนทั้งสิ้น 23 คน เนื่องจาก 23 คนนี้มาเรียนแบบ on-site ที่โรงเรียน ส่วนอีก 9 คนที่เหลือที่ไม่ได้มาในวันนี้ทางโรงเรียนจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้โรงเรียนทำการสอบแบบระบบผสมผสาน คือ มีทั้งเรียน online ที่บ้าน และเรียน on-site ที่โรงเรียน ดังนั้นอาจจะมีนักเรียนบางคนที่อยู่สถานการณ์เสี่ยงไม่สามารถเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนได้ ทำให้ต้องเรียนที่บ้านแบบ on-line แทนครับ นักเรียนบอกว่าเงินนี้จะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนออนไลน์ คือจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือ และซื้อของอื่นๆอีกเล็กน้อย เงินจำนวน 230 บาท อาจจะช่วยแบ่งเอาอะไรไม่ได้มากมาย แต่ก็นั่นแหละ ได้ดีกว่าไม่ได้

700 Views